Hva er trykkavløp?

tryckavlopp

Trykkavløp fungerer svært godt i krevende terreng, er kostnadsbesparende og skånsomt for miljøet.

 

Det er mange begreper å sette seg inn i når du skal anlegge eller oppgradere avløp. Vi i SKT har spesialisert oss på det som kalles trykkavløp. Men hva er trykkavløp og hvilke eiendommer passer det for?

Uansett hva slags type avløp du har er hensikten å lede avløpsvann fra eiendommen din til kommunale ledninger og videre til et renseanlegg.

I et område hvor det er naturlig fall fra eiendommen din og frem til de kommunale ledningene benyttes gjerne et selvfallssystem.

Men i mange tilfeller ligger ikke huset eller hytta di sånn til at avløpsvannet får fritt leide. Det er da trykkavløpet kommer til sin rett.

Trykkavløp er nemlig ikke avhengig av fall for å frakte avløpsvannet. Siden ledningene er lett trykksatte, føres avfallsvannet frem til rett plass uavhengig av høydevariasjoner eller annet vanskelig terreng.

Hva er trykkavløp og hvordan fungerer det?

Pumpestasjonen er hjertet i et trykkavløpssystem. Spillvann  fra eiendommen din renner inn i en pumpestasjon. Med spillvann menes gråvann og svartvann (kloakk). I pumpestasjonen finmales alle partikler i et slaghjul før skrupumpen fører det videre i en trykksatt ledning.

Denne trykkledningen leder så det finmalte spillvannet hele veien fra eiendommen din og frem til det kommunale avløpsnette. Eller til privat renseanlegg der dette finnes.

Trykkavløp egner seg spesielt godt der flere naboer kan gå sammen. Hver husstand har da hver sin pumpestasjon som pumper avløpsvannet fra sin eiendom og inn til en felles ledning. Dette ledes så videre til renseanlegg eller kommunale ledninger.

Les mer: Gå sammen med naboer om ny avløpsløsning?

Vi leverer pumpestasjoner for nær sagt alle forhold og hjelper deg frem til løsningen som passer best i ditt tilfelle.

Flere fordeler med trykkavløp

Trykkavløp fungerer som nevnt svært godt i krevende terreng, men det er ikke den eneste fordelen:

  • Ledningene som benyttes i trykkavløp er tynnere enn i selvfallsløsninger. Det betyr mindre sprengning og mindre grøfter. Og dermed også mindre påvirkning av landskapet.
  • Trykkledningene er helt tette. Det betyr at du slipper å bekymre deg for lekkasjer. Noe som er svært fordelaktig både med tanke på miljø og vedlikehold.
  • Kostnadseffektiv løsning. Trykkløpsanlegg er ofte rimeligere å anlegge enn alternativene. Særlig i tilfeller hvor dere er flere som går sammen.

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt