Kommuner & konsulenter

Kommunalt vann og avløp – minimer vedlikeholdsbehovet for avløp

Navnet vårt avslører oss – Skandinavisk kommunalteknikk har formidlet løsninger for kommunalt vann og avløp siden 1975. SKT var først ute i Sverige og står bak det originale LPS-begrepet (Low Pressure Sewer).

Vi har spesialisert oss på trykkavløpssystemer  som senker investerings- og driftkostnader for utviklingsområder og reduserer antall mellompumpestasjoner. Fjellrike, kuperte eller flate terreng, høyt grunnvann eller spredt bebyggelse – vårt originalprodukt LPS® er overlegent tradisjonelle selvfallsystemer.

Kommunalt vann og avløp

Tjenester for kommuner & konsulenter

Vi har lang erfaring med å planlegge og dimensjonere kommunale vann- og avløpsnett. Hva trenger dere hjelp med?

 

  • VA-utredning
  • Prosjektering
  • Dimensjonering
  • Planlegging av avløpsnett
  • Vedlikehold av LPS
  • Service og reparasjon
  • Utdanning

Trykkavløp

Fordelene med et LPS trykkavløpsanlegg er mange, deriblant lite vedlikehold, lavere driftskostnader, minimal miljøpåvirkning og enklere dimensjonering. Som oftest er det ikke nødvendig med kostbare kommunale overføringspumpestasjoner.

 

Pumpestasjoner

Hver eiendom tilknyttet ledningsnettet har en egen pumpestasjon som pumper spillvann ut i ledningsnettet og videre til renseanlegg. Dette reduserer antallet mellom- og overføringspumpestasjoner i VA-systemet betraktelig.

Et bærekraftig avløpsnett

Skandinavisk kommunalteknikk utvikler bærekraftige avløpsprodukter med miljø i fokus. Grunnet minimalt behov for graving krever våre trykkavløp mindre miljøinngrep enn for eksempel konvensjonelle selvfallssystemer.  SKTs produkter og VA-virksomhet drives i henhold til Forurensningloven og Vanndirektivet.

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt