Alt du lurer på om LPS - Low Pressure Sewer System

Torbjorn Jansson

Det var Torbjörn Janssons far, Jan-Erik Jansson, som sammen med to kolleger startet LPS-eventyret i Sverige i 1975. Torbjörn Jansson (avbildet) sluttet seg til SKT-familien etter fullførte ingeniørstudier på 80-tallet. Etter mange år som administrerende direktør startet han i 2021 Staid Systems AB, hvor han fokuserer på det europeiske trykkavløpsmarkedet.

Begrepet LPS dukker ofte opp når vi snakker om trykkavløp. Her får du svar på hva det er og hvilke fordeler du får med et LPS-anlegg for vann og avløp.

I dag brukes ofte begrepet LPS – Low Pressure Sewer System – som et synonym til trykkavløp. Men trykkavløp eksisterer også uten bruk av LPS.

— I tradisjonelt trykkavløp har man typisk en trykksatt overføringsledning som transporterer avløp fra punkt A til punkt B ved hjelp av én større pumpe, forklarer Torbjörn Jansson, gründer og tidligere administrerende direktør i SKT.

I et LPS-anlegg derimot samhandler flere avløpspumper om transport av avløp fra flere ulike eiendommer på samme trykkledning. Avløpet fraktes via trykkledningen til et felles punkt, oftest et renseanlegg eller annen kommunal infrastruktur.

— Når hver eiendom har sin egen pumpestasjon tilpasset sitt behov, som pumper inn til en felles trykkledning, blir det mulig å bygge et VA-system til en betydelig lavere pris enn et konvensjonelt selvfallsystem.

Her finner du oversikt over våre LPS-pumpestasjoner.

Med et LPS-anlegg er man altså ikke avhengig av fall og siden det brukes tynne rørdimensjoner er det begrenset behov for sprengning og graving. Det gjør at løsningen er  rimeligere å anlegge, samtidig som det kreves mindre inngripen i naturen.

– Men hvordan oppstod egentlig behovet for LPS, eller trykksatt avløp?

— Ettersom folk bosetter seg i områder utenfor byene, og da gjerne både naturnært og i nærheten av sjø eller ved havet, endres også kravene til vann og avløp.

Belastningen på naturen blir større og vi ser at avstanden mellom husstandene øker, noe som gjør at infrastrukturen koster mer per eiendom her enn i byene.

LPS ble altså populært som et alternativ til selvfalløsninger, både av hensyn til økonomi og miljø.

— Med LPS kunne man plutselig koble selvstendige avløp, i typisk «umulige» miljøer, til kommunale renseanlegg uten å måtte betale like mye. Det gjorde at LPS raskt fikk fotfeste i markedet, både hos kommuner om ønsker å ta bedre vare på nærmiljøet – og blant eiendomsutviklere som ønsket å etablere seg i nye områder.

De seneste årene stiller stadig flere hytteeiere krav til sanitærfasilitetene, og forventer samme standard på hytta som hjemme.

— Vi ser ofte at LPS-anlegg samprosjekteres med vann, elektrisitet og fiber til disse eiendommene, forklarer Jansson.

Hvordan skiller SKTs løsning seg fra andre leverandører av trykkavløp?

LPS er i dag samlebegrepet for trykksatte avløpssystemer utenfor Europa. Men siden SKT var først ute med å tilby løsningen i Sverige på 70-tallet, ble SKT og LPS raskt etablert som synonymer. Av den grunn ble LPS registrert som varemerke for SKT i de Skandinaviske landene, samt Finland i 2003.

Her kan du lese mer om SKTs historie.

I Europanormen som kom i 1997 (EN1671) ble begrepet PPS – Pressurized Sewer Systems, introdusert. Og dette er nå det generiske navnet for trykkavløp generelt.

— SKTs styrke er at vi siden starten har fokusert på helhetlige VA-løsninger. Det innebærer hele spekteret fra ledninger, frostbeskyttelse, grunn forlegning og prosjektering av både vann og avløp. Vi fungerer som en rådgiver for kunden gjennom hele prosessen, fra idéen oppstår til systemet står i drift. Og bidrar med alt fra kommunal planlegging, juridiske spørsmål og byggemetoder til kontroll og best practice, oppsummerer Jansson.

Hva vil du si er de viktigste argumentene for LPS trykkavløp?

 — Hvis vi sammenligner med selvfall, som ofte er alternativet,  ser vi at LPS løser kjente problemer som for eksempel avstander som blir for lange, høy grunnvannstand, fjellrik grunn og kupert terreng. Her er trykkavløp overlegent.

Men blir det ikke dyrt og upraktisk med en pumpe per husstand i steder for en felles som er større?

— Pumpen er såpass liten og har et minimalt strømforbruk i tillegg til at den krever veldig lite vedlikehold. Når hver eiendom har sin egen pumpe gir det mer fleksibilitet med tanke på hvor hus kan plasseres. Og du investerer først i pumpen når huset er ferdig bygget og klart for å kobles til trykkavløpsnettet. I motsetning til et selvfallsanlegg hvor hele nettet og mellompumpestasjoner må bygges før første husstand kan kobles på, avslutter Jansson.

Har du flere spørsmål om LPS eller hvilke tjenester SKT kan hjelpe deg med?

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt