Dette bør du vite om vann og avløp

Drikkeglass som fylles med rennende, rent vann. Illustrasjonsbilde vann og avløp.

Vann og avløp er en viktig del av vår infrastruktur. Takket være strenge rensekrav er både drikke- og badevannet i Norge av god kvalitet.

Vann og avløp er noe alle som eier bolig eller hytte må forholde seg til. Men vet du forskjellen på gråvann og svartvann? Hva må du gjøre hvis du mottar pålegg om utbedring? Og hva skjer egentlig med vannet når du spyler ned på toalettet? Her får du svar.

Dersom du er tilknyttet kommunal vannforsyning går veien fra vannkilden og inn i din bolig via et vannbehandlingsanlegg. Her renses vannet etter strenge krav før det videredistribueres ut til alle husstander via ledningsnettet.

Når du så har brukt vannet ledes det bort fra huset igjen og videre til et privat eller kommunalt renseanlegg. Her blir avløpsvannet grundig renset. Avfallsstoffene (slam) gjøres som til biomateriell og det rensede vannet føres tilbake ut i naturen.

Gråvann og svartvann 

Avløpsvann eller spillvann er fellesbetegnelsen på vann som er forurenset av mennesker. Avløp fra bad-, oppvask- og vaskevann kalles gråvann, mens avløp fra toaletter kalles svartvann, eventuelt kloakk.

Både gråvann og svartvann skal renses før det slippes ut i naturen, men det stilles naturlig nok strengere krav til rensing av svartvann.

Vi skiller gjerne mellom avløp som skal ledes inn i et offentlig ledningsnett og videre til renseanlegg, og avløp som skal være tilknyttet et privat renseanlegg. Les mer her.

Hva betaler du for vann og avløp?

Alle norske kommuner er lovpålagt å levere vann- og avløpstjenester etter selvkostprinsippet. Det betyr at kommunen ikke skal tjene penger på dette, og det du betaler skal kun dekke de faktiske kostnadene knyttet til vannforsyning og rensing.

Regningen din dekker blant annet følgende:

  • rens av vann før det distribueres ut til husstandene
  • rens av avløpsvann
  • vedlikehold av ledningsnett og renseanlegg
  • beredskap som sikrer vannforsyningen
video Asker kommune

Asker kommune har laget en informativ liten film som viser nettopp dette

Dersom du flytter til et område som ikke allerede er tilknyttet kommunalt vann og avløp, og du ønsker å koble deg til, må du være forberedt på at du også må betale en tilknytningsavgift i forbindelse med installasjon av ny avløpsløsning.

Denne avgiften er den samme uansett om du går for en trykkavløpsløsning eller en konvensjonell selvfallsløsning.

Pålegg om utbedring av vann og avløp

Som huseier er du selv ansvarlig for vann- og avløpsledningene mellom det kommunale avløpsnettet og din eiendom. Det betyr at du både har ansvar for nødvendig vedlikehold og eventuell utskifting av avløpsløsning ved behov.

Har du en trykkavløpsløsning levert av oss kan du inngå en 5-årig kontrollavtale for sikker drift.

Kommunen har som forurensningsmyndighet ansvar for å følge opp at avløp ikke ledes ut i naturen urenset.  Dersom du ikke har en godkjent eller dokumentert avløpsløsning kan kommunen kreve utbedring. Noen kommuner har etablert egne tilskuddsordninger for dette, men som hovedregel er det du selv som må ta regningen.

Du vil så tilfelle motta «pålegg om utbedring» sammen med en frist for når arbeidet skal være sluttført. Hvor lang tid du har på deg kan variere fra kommune til kommune, men er ofte rundt to år.

Mottatt pålegg om utbedring av din vann og avløpsløsning? Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og bistand.

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt