Dimensjonering avløp

Slik dimensjonerer vi LPS-avløp

Bakgrunnen for hvordan vi dimensjonerer LPS-avløp tar oss tilbake til 60-tallet og General Electrics Paul Farrells studier om trykkavløpssystemer. Farrells studier om dimensjonering av avløp er både teoretisk underbygget og verifisert med målinger i eksisterende systemer.

Vår dimensjoneringsmetode tar utgangspunkt i en rekke dokumenterte standarder. Dels følger vi alltid dimensjoneringsprinsippene i Skandinavisk Kommunalteknikks Tekniske Håndbok som er i tråd med gjeldende regelverk for drikkevannsnett og selvfallssystem  (VA Miljøblad 66).
LPS trykkavløpssystem følger også kriteriene angitt i Europeisk standard for PSS (Pressure Sewerage System)
EN 16932.

Dimensjoneringsprinsipper for trykkavløpssystemer:

Samtlige LPS-systemer i Skandinavia har gjennom 45 år blitt dimensjonert etter Skandinavisk Kommunalteknikks Tekniske Håndbok og Maksimal vannmengde-metoden som er tilpasset etter teoretiske og praktiske studier og undersøkelser.

Kompleks dimensjonering av hydraulikk

Pumpen er trykkavløpets hjerte. Pumpens hydraulikk har derfor mye å si for dimensjoneringen av avløpet. Det må tas hensyn til både trykkapasitet og pumpevolum.  Disse faktorene er avhengig av hverandre, ettersom et visst volum kun kan leveres til et visst trykk.
Å kunne levere stort volum i systemet har ingen verdi dersom trykkapasiteten ikke har tilsvarende effekt.
Men kompleksiteten slutter ikke der. Antall driftsfall varierer kraftig ved flertallet av tilkoblede pumper. F.eks vil et system med to tilkoblede pumper kunne ha 1024 ulike driftsfall. Driftssituasjonen påvirker hvor pumpen ligger på pumpekurven under respektive driftsfall. Dette gjør at man enkelt kan fastslå et dimensjonert pumpevolum for samtlige pumper i systemet.

Stor variasjon i vannforbruk, for eksempel sesongvariasjon, øker kompleksiteten for dimensjonering. Egenskapene til LPS skrupumpen gir den uslåelig fleksibilitet.

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt