VA-prosjektering

Din støtte gjennom hele VA-prosjektet

Et VA-prosjekt kan være komplisert og det må tas mange beslutninger underveis. Ved å overlate dette arbeidet til SKT forenkles prosessen fra start til slutt.

Skandinavisk Kommunalteknikk prosjekterer og dimensjonerer VA-løsninger og er din naturlige samarbeidspartner fra idéfasen til gjennomføring og drift

 

 

 

 

VA-prosjektering krever riktig systemforståelse

Det er svært viktig at VA-prosjektering gjennomføres med korrekt systemforståelse.  Hver del i ledningsnettet skal inngå i systemet, fra pumpestasjonene på den enkelte eiendom til tilkoblingspunktet der trykkavløpet kobles til ledningen som transporterer videre til renseanlegget. Hver komponent som implementeres  i systemet må være tilpasset for samhandling med de andre komponentene.

Med vår lange erfaring i VA-prosjektering av trykkavløpssystem sørger vi for å minimere vedlikeholdsarbeid, både hos eiendomseier og eier av ledningsnettet. Vi sørger for leveranse av deler – eller hele systemet, og byggeledelse. Vi tilbyr rådgivning innen eiendomsrett og VA-forskrifter.

Trenger du hjelp med prosjektering? Kontakt oss!

 

 

 

 

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt