Selvfall & spillvann

VA-terminologi

Vi har laget en liten avløpsparlør som forklarer de ulike begrepene du bør ha kjennskap til når du skal legge nytt avløp.

 

Selvfall

Bunnledninger legges med fall. En selvfallsledning skal legges med minst mulig fall, ca 1 cm per meter. I områder med kupert terreng eller der det er en høydeforskjell eller avstand på mer enn 30 meter mellom tomtene, er det utfordrende å benytte selvfallssystemer. Kostnadene til sprenging og graving kan fort skyte i været. Det må også anlegges mellom- og overføringspumpestasjoner for å pumpe avløpet videre til renseanlegg.

 

Spillvann

Spillvann er det samme som avløpsvann. Det kommer i hovedsak fra toalettet (kloakk), sammen med bad – oppvask og vaskevann (gråvann).
Dreneringsvann og taknedløp skal ikke defineres som spillvann.

Trykksatt avløpsledning

En trykksatt avløpsledning / spillvannsledning har hverken inn- eller utlekk og har derfor mindre dimensjon enn en selvfallsledning. Størrelsen beregnes ut fra antatt trykk i ledningen og antall brukere.

Bruksendring

Hvis hytta går over fra å være fritidsbolig til permanent helårsbolig kaller vi det en bruksendring.
Mange hytter har ikke avløpsløsninger dimensjonert for boligformål.

Det er et kjent faktum at huseiere i stadig større grad blir pålagt utbedring av sine avløpsløsninger for å etterkomme krav i henhold til forurensningsforskriften. Dette tvinger både kommuner og private til å se til mer bærekraftige avløpsløsninger, som for eksempel LPS trykkavløp.

 

 

Lekkasje i et selvfallssystem

Selvfallsledninger er ikke 100 % tette, noe som medfører at dreneringsvann kan trenge inn i ledningsnettet. Ved store regnskyll kan lekkasjen bli så stor at ledningsnettet overbelastes. Da øker risikoen for at avløpsvann kan trenge inn i boligen og forårsake kostbare vannskader.

Ved ekstra store nedbørsmengder klarer ikke renseanlegget å håndtere både spillvann og dreneringsvann. Det gjør at spillvannet kan lekke ut i innsjøer og vassdrag, til forskjell fra et trykkavløpssystem som per definisjon er et lukket ledningssystem.

I et trykkavløpssystem kan ikke dreneringsvann trenge inn – og avløpsvann kan ikke lekke ut.

 

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt