Drift

Svært uvanlig med driftsstans

Det er svært uvanlig med driftsstans i et LPS-ledningsnett (“ubetydelig” i følge forskningsrapporter).
Forstyrrelser i LPS-enheten er i følge statistikken GTMS (Gjennomsnittlig Tid Mellom Stans) oftest forårsaket av brukeren (eks. at toalettet brukes som søppelekasse).  Se VA-rapport 2000:13 resp. 2004:4

En driftsforstyrrelse oppdages som oftest av at alarmen avgir signal i form av lyd eller lys. Ved en driftsforstyrrelse kan følgende sjekkliste benyttes for LPS-installasjoner:

  • Går pumpen? Hvis pumpen går kontinuerligt (>5 min) uten stans, trekk stikkkontakten ut av støpselet i styringsenheten.
  • Er det strøm frem til pumpehuset? Kan en sikring eller jordfeilbryter være slått ut?
  • Går pumpen når du holder inne den manuelle på-knappen?
  • Lager pumpen lyd?
  • Ved behov kan pumpen løftes ut for å kontrollere av det ikke har falt noe ned i pumpesumpen som ikke skal være der.

Informasjon om feilsøking ved driftsforstyrrelse finnes også i de enkelte pumpestasjonenes dokumentasjon.

Det er svært viktig at den som først ankommer plassen gjør en dokumentert kontroll og feilsøking før eventuell erstatningsenhet monteres. Dette forenkler reparasjonen og sørger for å oppdage og fjerne eventuelle fremmedelementer før ny pumpe monteres.

Rapporter viser at driftsforstyrrelser i et LPS-system er av et ubetydelig omfang.
De siste årene er det registrert en del forstyrrelser på trykkavløpsnett, dog på nett hvor annen pumpeteknologi enn LPS-systemene er i bruk.

Det er viktig å tidlig få forståelse for samspillet mellom rørdimensjoner, ledningsstrekk og hjertet i LTA-systemet, nemlig pumpestasjonen.

Ved valg av pumpestasjon bør ansvarlig innkjøper sørge for å få oversikt over totalkostnad og ikke kun forholde seg til innkjøpspris. Det er viktig å få overblikk over hele livssyklusen til produktet.

Les om vår kontrollavtale “LPS® Sikker drift” og våre servicetjenester her.

Nå kan du enkelt gjøre en elektrisk kontroll av LPS-pumpen

Dersom du jobber med drift eller annen håndtering av LPS-pumpen kan du enkelt feilsøke på stedet.

Artikkelnummer 960157 styringsenhet feilsøking pumpe

Bestill på post@sktnorge.no

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Vil du bli kontaktet av oss?

Fyll inn dine kontaktopplysninger og få profesjonell hjelp!

Obligatoriskt
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.