Det er svært uvanlig med driftsstans i et LPS-ledningsnett (“ubetydelig” i følge forskningsrapporter).
Forstyrrelser i LPS-enheten er i følge statistikken GTMS (Gjennomsnittlig Tid Mellom Stans) oftest forårsaket av brukeren (eks. at toalettet brukes som søppelekasse).  Se VA-rapport 2000:13 resp. 2004:4

En driftsforstyrrelse oppdages som oftest av at alarmen avgir signal i form av lyd eller lys. Ved en driftsforstyrrelse kan følgende sjekkliste benyttes for LPS-installasjoner:

  • Går pumpen? Hvis pumpen går kontinuerligt (>5 min) uten stans, trekk stikkkontakten ut av støpselet i styringsenheten.
  • Er det strøm frem til pumpehuset? Kan en sikring eller jordfeilbryter være slått ut?
  • Går pumpen når du holder inne den manuelle på-knappen?
  • Lager pumpen lyd?
  • Ved behov kan pumpen løftes ut for å kontrollere av det ikke har falt noe ned i pumpesumpen som ikke skal være der.

Informasjon om feilsøking ved driftsforstyrrelse finnes også i de enkelte pumpestasjonenes dokumentasjon.

Det er svært viktig at den som først ankommer plassen gjør en dokumentert kontroll og feilsøking før eventuell erstatningsenhet monteres. Dette forenkler reparasjonen og sørger for å oppdage og fjerne eventuelle fremmedelementer før ny pumpe monteres.

Rapporter viser at driftsforstyrrelser i et LPS-system er av et ubetydelig omfang.
De siste årene er det registrert en del forstyrrelser på trykkavløpsnett, dog på nett hvor annen pumpeteknologi enn LPS-systemene er i bruk.

Det er viktig å tidlig få forståelse for samspillet mellom rørdimensjoner, ledningsstrekk og hjertet i LTA-systemet, nemlig pumpestasjonen.

Ved valg av pumpestasjon bør ansvarlig innkjøper sørge for å få oversikt over totalkostnad og ikke kun forholde seg til innkjøpspris. Det er viktig å få overblikk over hele livssyklusen til produktet.

Les om vår kontrollavtale “LPS® Sikker drift” og våre servicetjenester her.