Vanndirektivet

Miljødirektiv og regelverk

Alle våre produkter og arbeidsprosesser er utviklet med en bærekraftig amibisjon om å være så miljøvennlige som mulig. Vår VA-virksomhet reguleres av to overordnede direktiv: Forurensningsloven (1981-03-13 nr 06) og Vanndirektivet (2000/60/EG). 

Forurensningsloven skal sørge for at:

  • Menneskers helse og miljø skal beskyttes mot skader og ulemper forårsaket av forurensning og annet.
  • Verdifulle natur- og kystmiljøer skal beskyttes og vernes slik at det biologiske mangfoldet ivaretas.
  • Bruk av jord, vann og fysisk miljø forøvrig, skal ha et langsiktig perspektiv ut fra økologiske, sosiale, kulturelle og samfunnsøkonomiske hensyn.
  • Gjenbruk og gjenvinning av materialer, råvarer og energi skal fremmes.

Om Vanndirektivet

Vanndirektivet innebærer at vi følger EU-reglene for beskyttelse av europeiske vann – for eksempel innsjøer, vassdrag, kystvann og grunnvann. Havvann inngår ikke i Vanndirektivet. Direktivet har til hensikt å forbedre det vannrelaterte miljøarbeidet gjennom et felles lovverk.

De overordnede kravene i Vanndirektivet har fått gjennomslag i nasjonal lovstiftelse, for eksempel i Plan- og bygningloven (PBL). PBL regulerer planleggingen av grunn, vann og byggeri. PBL inneholder blant annet bestemmelser for alle kommuner, som må opprette en oversiktsplan for hele kommunen. Den mest relevante standarden for trykkavløp i Europa heter EN1671.

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt