Isolasjonskasse

Frostbeskyttelse

Beskytter dine VA-ledninger mot frost

Takket være vårt originalprodukt LPS og en frostbeskyttelseskabel ble det mulig å la VA-ledningene følge topografien uten å være avhengig av selvfall.

Logo LPS for Pumpestasjon med kvernpumpe og stor sump

SKTs reise startet tidlig på 70-tallet, da vi introduserte trykkavløpssystemet LPS i Skandinavia. Takket være vårt originalprodukt LPS og en frostbeskyttelseskabel ble det mulig å la VA-ledningene følge topografien uten å være bundet til selvfall.
Fordelene inkluderer betydelig lavere kostnader til graving og sprengningsarbeider, ettersom ledningene har små dimensjoner og dermed kan legges i grunne ledningssjakter.

Det må tas med i betraktning at avløpsvannet kan fryse vinterstid. Skandinavisk Kommunalteknik AB utviklet derfor en teknikk for slike grunt anlagte ledninger, sammen med svenske og norske byggforskere, svenske kommuner og utstyrleverandører.
Denne bærekraftige og holdbare VA-løsningen kalles “lett kommunalteknikk”.

 

Isolasjonskasse for grunne ledningssjakter

Hvordan velge riktig frostbeskyttelse? Mange faktorer spiller inn; jordtype, klimasone, tilskuddsvarme, snøforekomster og estetiske hensyn. Og så må vi ikke glemme kostnadsbildet, som i stor grad er knyttet til dybde på sjakten og mengden fjell.

Det er ønskelig med en så grunn sjakt som mulig. Derfor baserer LPS-frostbeskyttelsessystem seg på anlegging i en lukket isolasjonskasse med frostbeskyttelseskabel. Slik unngår man problemer med uforutsigbar tilskuddsvarme fra grunn og ledninger.

Isolasjonen består av ekstrudert plast som ikke trekker vann, hverken på kort eller lang sikt. For å akkumulere varme fra ledningene og frostbeskyttelseskabelen er isolasjonskassene fylt med sand. Ved normalt trykk i VA-ledningene tilføres tilstrekkelig tilskuddvarme til å holde kassen og innholdet frostfritt.

Frostskyddskabel

Frostbeskyttelseskabel

Hvordan fungerer frostbeskyttelseskabelen? Dersom trykket, dvs tilskuddsvarmen, uteblir over lengre tid, sikrer frostbeskyttelseskabelen tilskuddsvarme. Kabelen styres enkelt via et tidsur eller en termostat. Rørets totallengde, diameter, isolering, materialer og geografisk plassering må tas i betraktning for å beregne hvor høy effekt som må tilføres.

  • Komplett trykkavløpsystem med isolasjonskasser, frostbeskyttelseskabel og styringssystem.
  • Både for hovedledning og ledninger inne på eiendommen
  • Ved behov kan vi også bistå med frostbeskyttelse av andre dimensjoner og selvfallsledninger.
Frostskydd

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt