Avløpsnett

Avløpsnett for kommuner og tettsteder

Hvilken avløpsmetode egner seg best i vår kommunne eller VA-vel? Før man kan planlegge og dimensjonere et avløpsnett må man gjøre en grundig analyse av behovet.

I tettbygde områder er det mest vanlig med konvensjonelle selvfallssystemer. Det vil si et avløpsnett som transporterer avløpsvannet fra en eiendom med selvfall til det laveste punktet i nettet.
 Men selv i slike områder kan LPS-systemer være løsningen. For kommunen kan det være en fordel at eventuelle problemer stopper hos huseier, fremfor i kommunal pumpestasjon eller renseanlegg. Dette kan spare kommunen for utgifter til feilretting.

Avloppsnät

Trykkavløp i tynt befolkede områder

I tynt befolkede områder anbefaler vi et trykksatt avløpsnett. Et trykkavløp gagner både økonomien og miljøet.

  • Mindre dimensjoner på ledningsnettet
  • Følger terrenget - reduserer behovet for graving
  • Grunne grøfter - med frostbeskyttelse
  • Én pumpestasjon per eiendom

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt