Trykkavløp, selvfall eller renseanlegg - hvilken avløpsløsning anbefales hvor og hvorfor?

vanndråpe

Trenger du nytt avløp? I denne avløpsguiden går vi gjennom ulike typer avløpsløsninger, både for hjem og hytte.

Selv om vi i SKT er over snittet interessert i avløp, har vi skjønt at det ikke gjelder for de aller fleste. I denne avløpsguiden vil vi derfor fortelle om de ulike typene avløpsløsninger som finnes, slik at du står godt rustet den dagen det er på tide å ta grep. Enten det er hjemme eller på hytta.

Avløpsvann eller spillvann er en fellesbetegnelse på vann som er forurenset av mennesker. Avløp fra bad-, oppvask- og vaskevann kalles gråvann, mens avløp fra toaletter kalles svartvann, eventuelt kloakk.

Se også vår Avløpsparlør her.

Vi skiller gjerne mellom avløp som skal ledes inn i et offentlig ledningsnett og videre til renseanlegg, og avløp som skal være tilknyttet et privat renseanlegg. Det første du må gjøre er derfor å finne ut hvor ditt avløp skal ende.

Avløpsløsninger som skal ledes til offentlig ledningsnett

Trykkavløp

Et trykkavløp består av en trykkledning som leder spillvannet fra bebyggelse og frem til kommunalt avløpsnett. Her kobler hver husstand seg til hovedledningen via egen pumpestasjon.
I tilfeller hvor flere husstander ligger utenfor det kommunale ledningsnettet, kan for eksempel sameiet eller hyttevelet gå sammen om en felles trykkavløpsløsning frem til tilkoblingspunkt for det kommunale nettet. Les mer om trykkavløp her.

Trykkavløp er en kostnadseffektiv løsning. Ledningene her er tynnere enn i tradisjonelle selvfallsløsninger, noe som reduserer behovet for sprengningsarbeid og dype grøfter. Pumpene sørger for at avløpet kommer frem også i områder med krevende terreng eller store høydevariasjoner. Siden trykksatte ledninger er helt tette unngås også lekkasjer, noe som er svært fordelaktig både med tanke på miljø – og vedlikehold.

I SKT er vi spesialister på trykkavløp. Ta kontakt med oss hvis du lurer på om dette kan være løsningen der du bor.

Selvfall

En selvfallsløsning benyttes der det er naturlig fall fra eiendommer til kommunale ledninger, og hvor avløpsvannet kan føres uten trykk.

Siden disse ledningene legges med fall, kan utgifter til sprengning og graving fort skyte i været. For å sikre at avløpet kommer helt frem til renseanlegget må det anlegges mellom- og overføringspumpestasjoner underveis.

 

Avløp som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett

I områder som ikke er tilknyttet det kommunale ledningsnettet snakker vi ofte om separate – eller private avløpsløsninger.

Trykkavløp

Dersom flere eiendommer ligger i tilknytning til hverandre kan man gå sammen om et felles, lukket trykkavløpsanlegg. Hver eiendom har sin egen pumpe som fører avløpsvannet inn i en  trykksatte ledning og frem til et felles renseanlegg. Dette er ofte rimeligere enn å bygge ett separat renseanlegg for hvert hus eller hver hytte.  Med trykkavløp så kan avløpsvannet pumpes inntil 5km lengde og 70m høyde

Separate avløp

I områder der det er langt mellom naboene eller spesielt krevende terreng, er private avløpsløsninger som infiltrasjons- eller minirenseanlegg løsningen. Her renser du avløpsvannet på egen eiendom. Disse løsningene kan leveres både med og uten toalett.

Les gjerne mer om private anlegg hos våre søsterbedrift FANN.

Har du flere spørsmål? Vi kommer gjerne på befaring for å hjelpe deg frem til den løsningen som passer best for din eiendom. Book et møte med oss her.

 

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt