Velg en miljøvennlig avløpsløsning

Velg en miljøvennlig avløpsløsning

Avløp ikke trenger å være en miljøsynder! Alle SKTs produkter og løsninger er utviklet for å redusere miljøpåvirkningen fra avløp.

Vi har vel alle lest om e-coli i drikkevannet, kloakk som renner rett ut i fjorden eller avløpsrør som sprekker. Velger du et trykkavløp fra SKT er du med på å redusere antall overskrifter som dette. Trykkavløp er nemlig en miljøvennlig avløpsløsning, som både beskytter naturen og samvittigheten din.

På jakt etter en miljøvennlig avløpsløsning som også tar vare på lommeboka? Avtal gratis befaring med oss her.

I SKT er vi opptatt av å ta vare på naturen rundt oss. Vi vil vise av avløp ikke trenger å være en miljøsynder! Alle våre produkter og løsninger er derfor utviklet med tanke på å redusere miljøpåvirkningen fra avløp.

Les mer om kravene som stilles i Forurensningsloven og EUs vanndirektiv.


Grunne grøfter = liten inngripen
 

Et trykkavløp består av en tynn trykksatt ledning som leder avløpsvann fra bebyggelse og frem til det kommunale avløpsnettet. Hver husstand har sin egen pumpestasjon. Her kvernes avløpet fra huset før det går inn i det trykksatte ledningsnettet.

Siden ledningene er såpass tynne er det mindre behov for sprengning og graving enn ved mer tradisjsonelle avløpsløsninger. Og grunne grøfter betyr mindre skader i terrenget, og dermed også mindre forstyrrelse av det naturlige miljøet. 

Tette ledninger hindrer lekkasje

I motsetning til avløp med selvfall er ledningene som benyttes i trykkavløp sveiset og helt tette.
Selvfallsnettet er mere utsatt for inntrenging av overvann,  noe som kan føre til overbelastning.

I et trykkavløpssystem kan heldigvis hverken dreneringsvann trenge inn eller avløpsvann lekke ut. Det holder drikkevannet rent, og verner grunnen.

Hva er forskjellen på trykkavløp og selvfall?


Miljøvennlig produksjon


For at et produkt skal kunne kalles bærekraftig må det selvfølgelig også være laget av miljøvennlige materialer. Det må ha lang levetid og transporteres forsvarlig.
I vår produksjon har vi derfor valgt bort betong og glassfiber som tidligere har vært mye brukt. Våre avløpstanker og pumpestasjoner produseres i resirkulerbar polyeten, et solid plastmateriale med lang levetid. Vi bruker selvfølgelig ingen skadelige kjemikalier i produksjonen.
Siden våre produkter produseres på vår egen fabrikk Alunda Polyeten, har vi full kontroll på hele prosessen. Produktene er designet med tanke på mest mulig effektiv logistikk. Dette gjør at vi får plass til betydelig flere anlegg per forsendelse enn mange andre leverandører. Det bidrar til lavere CO2-utslipp.

Trykkavløp er en kostnadseffektiv løsning og er spesielt lønnsomt der flere naboer kan gå sammen. Det kan du lese mer om her.

 

Spar både penger
og miljø

La oss guide deg til riktig vann- og avløpsløsning.

Lurer du på om trykkavløp kan være noe for deg?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatoriskt